Viden, udvikling og samvær
5800 NyborgVælg område

FVU - Forberedende Voksenundervisning, læsning og matematik

Bliv bedre til at

 • læse avisen
 • læse en god bog
 • læse undertekster
 • skrive ansøgninger
 • bruge internettet
 • skrive e-mails
 • regne

Er du ordblind? Vi tilbyder målrettet ordblindeundervisning. Kontakt os for nærmere oplysninger.

FVU

Har du svært ved at læse, skrive eller regne? Du er ikke alene. Tag imod GRATIS FVU-undervisning og bliv bedre til læsning, stavning og skriftlig fremstilling:

 • læse avis
 • hjælpe dine børn med lektier
 • bruge Internettet
 • læse undertekster på TV
 • lægge budget
 • tjekke skatten og din lønseddel
 •  
 • Undervisningen er trin-opdelt, foregår på dansk og følger folkeskolernes kalenderår. Se nærmere på de enkelte hold.

  Vi tilbyder tillige virksomheder at lægge undervisningen i virksomheden. Tidspunkt og start efter ønske.

Du kan kontakte os på tlf. 6531 7277, få yderligere information og vi kan sende dig en folder. 

 

LKV i Nyborg Kommune blev starten på forløbet

” Bedre til ord, tal og IT”

Læring og kommunikation er to egenskaber, der vægtes højt i Nyborg kommune.

Kommunen har ønsket at iværksætte et storstilet projekt inden for to hovedfagområder – ældreplejen og vedligeholdelse af park og vej. Eller med andre ord indenfor områder, hvor medarbejderne arbejder under overenskomst med FOA eller 3F.

Jobbet for disse to faggrupper har ændret sig markant indenfor de sidste år. Ikke sådan at forstå, at deres primære arbejdsopgaver er blevet anderledes. FOA medarbejderne skal stadig passe og pleje de ældre borgere og 3F’erne skal stadig vedligeholde veje, parker og grønne områder i kommunen, men begge målgrupper benytter hver dag IT i forbindelse med ordremodtagelse og indrapportering af dagens arbejde. En meget væsentlig del af kommunikationen foregår digitalt.

Det kræver rigtig gode læse, skrive og IT kompetencer.

De to afdelinger i Nyborg Kommune har derfor besluttet at tilbyde medarbejderne opkvalificering i arbejdstiden inden for netop læsning, stavning og IT. Ja, faktisk også indenfor matematik.

I den forbindelse er AOF, sammen med TR fra de respektive fagforbund, booket til at gennemføre orienteringsmøder med personalet i de enkelte enheder.

Det har været en stor fornøjelse at komme rundt og møde de forskellige medarbejdere. Jeg har set mange forskellige arbejdspladser, og kendetegnede for dem alle er, at både projektet og jeg er blevet rigtig positivt modtaget. Mange medarbejdere har givet udtryk for, at de mangler kompetencer i forhold til at matche kravene til læsning, skrivning og til brugen af digitale redskaber. Nogle få steder har medarbejderen været forundrede over tilbuddet om screening, men efter en god snak har alle takket ”Ja” til test i både dansk og matematik.

Testene blev gennemført hen over vinteren og viste, at omkring 50% af medarbejderne kunne have glæde af opkvalificering indenfor enten FVU eller Ordblindeundervisning.  De første kurser er gennemført. Deltagerne har været begejstrede for at få kompetencer og redskaber, der letter deres ”administrative” arbejde i dagligdagen. Flere har sågar udtrykt ønske om at fortsætte undervisningen i deres fritid, for netop at fastholde og videreudvikle deres læse, skrive og IT-færdigheder.